Home Wie zijn wij Werkgever Werkzoekende Uitzendbranche Mobiliteit Contact & Route Vacatures > Nieuws Contactformulier Sitemap

Quicklinks:

www.abu.nl www.normeringarbeid.nl www.szw.nl www.uwv.nl
 
 

21 Jan. 2015 - Wijzigingen als gevolg van nieuwe wet ‘werk en zekerheid’

 

Per 2015 gaan er een aantal zaken veranderen op het gebied van arbeidsrecht voor uitzendkrachten. Wij zetten de wijzigingen voor u op een rijtje:

Per 1 januari 2015

Proeftijd
Bij contracten van maximaal 6 maanden (Fase B) mag geen proeftijd meer worden afgesproken.

Aanzegtermijn
Bij tijdelijke arbeidscontracten vanaf 6 maanden (Fase B) is het verplicht minimaal een maand vooraf op te zeggen als de uitzendondernening het contract niet wilt verlengen.

Beperking Uitzendbeding
Het uitzendbeding wordt ingekort bij inlening van uitzendkrachten via een bij de NBBU aangesloten uitzendbureau. Het uitzendbeding mocht daar 128 weken gelden. Dit wordt, net als bij ABU, 78 weken.

Concurrentiebeding
Het is niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

Uitsluiten loondoorbetaling
Nul-uren contracten mogen alleen nog in de eerste 26 werkweken, daarna niet meer.

Per 30 maart 2015

Inlenersbeloning
Uitzendkrachten (die vallen onder de ABU CAO) moeten vanaf nu beloond worden volgens de arbeidsvoorwaarden die ook gelden voor vaste medewerkers, de inlenende CAO

per 1 juli 2015

Transitievergoeding
Na twee jaar dienstverband (Fase A plus een half jaar Fase B) is elke werkgever verplicht deWerknemer een transitievergoeding uit te keren, wanneer het dienstverband wordt gecontinueerd.
 
Aantal contracten Fase B
Er mogen maximaal 6 fase B contracten worden gesloten in 4 jaar. Dit was in de oude situatie 8 in 2 jaar.

 

 <<< Overzicht