Home Wie zijn wij > Werkgever Werkzoekende Uitzendbranche Mobiliteit Contact & Route Vacatures Nieuws Contactformulier Sitemap

Quicklinks:

www.abu.nl www.normeringarbeid.nl www.szw.nl www.uwv.nl
 
 

Diensten en service

 

Professioneel uitzenden begint met de juiste klik. Met werkgevers en met werkzoekenden. Hoe succesvoller de klik, hoe succesvoller de samenwerking. De juiste match maken tussen werkgever en werkzoekende is een vaardigheid die Intercessie als geen ander beheerst. Dit doen wij op basis van betrokkenheid, verbondenheid en vertrouwen. Met als gevolg dat je als werkgever zorgeloos kunt ondernemen en dat uw werknemer met plezier naar het werk gaat.

Door onze vele jaren ervaring en de nauwe samenwerking met onze klanten, zijn wij in staat om de juiste oplossing te creëren voor uw organisatie. Wij bieden een doelgerichte en op uw persoonlijke wensen afgestemde werving en selectie. Tot onze klantenkring behoren zeer diverse midden- en kleinbedrijven. Maar ook rekenen wij grote landelijk opererende ondernemingen in techniek en transport tot onze klantenkring, alsmede overheidsinstellingen, grafische bedrijven en instanties in de non-profit sector. 

Wij zijn uw betrouwbare partner voor al uw personeelszaken. Denk daarbij aan uitzenden, detacheren, payroll services, inhouse services, werving & selectie en opleidingen, bovendien bieden wij ook nog eens zeer scherpe tarieven.

Kortom, Intercessie ontzorgt ondernemers en biedt u perspectieven. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en willen u en uw organisatie graag goed leren kennen. U heeft altijd een vast contactpersoon die in staat is snel de juiste kandidaten te leveren voor u specifieke organisatie. Ons uitgangspunt is altijd dat wij uw externe personeelsafdeling zijn.

 

Werkgeversplichten

Als werkgever hebt u, ondanks uw gebruik van een uitzendbureau, toch volgens de wet drie verplichtingen:

  • verificatieplicht;
  • bewaarplicht;
  • zorgplicht;
  • Veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Deze gelden voor eigen werknemers, uitzendkrachten en ingehuurd personeel (via een onderaannemer, zoals bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel). Voor vreemdelingen gelden ook nog aanvullende regels (zie hieronder).

Verificatieplicht

Bij indiensttreding van nieuwe werknemers bent u als werkgever verplicht de identiteit van werknemers te controleren. Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer moet u dus vragen naar een geldig, origineel legitimatiebewijs. Daarbij let u op:

  • pasfoto: komt de foto overeen met de persoon die voor u staat?
  • fysieke kenmerken (lengte, leeftijd, kleur ogen);
  • handtekening;
  • nationaliteit;
  • geldigheid van het document: de vervaldatum mag niet verstreken zijn;
  • echtheidskenmerken. Meer informatie hierover vindt u op de internetsite van de Immigratie- en naturalisatiedienst.

Wanneer blijkt dat een identiteitsbewijs van een medewerker niet in orde is, neemt u contact op met de politie.

Bewaarplicht

U maakt zelf een kopie van het legitimatiebewijs en neemt dit op in uw personeelsadministratie, evenals het nummer en het soort bewijs. Op deze manier kunt u tijdens controles de gevraagde gegevens leveren. U hoeft alleen een kopie te maken op het moment dat u iemand in dienst neemt. Het is niet nodig een nieuwe kopie te maken als uw werknemer een ander legitimatiebewijs heeft gekregen nadat het oude bewijs is verlopen.

De bewaartijd van deze gegevens is tot 5 jaar na einde van het dienstverband.

Zorgplicht

Uw zorgplicht bestaat eruit dat u uw medewerkers erop moet wijzen dat zij hun originele identiteitsbewijs bij zich dienen te dragen. U moet uw werknemers in de gelegenheid stellen om zich aan hun identificatieplicht te voldoen (tijdelijk de werkplek verlaten om het bewijs te pakken). Uw organisatie moet ook maatregelen nemen voor het bewaren van legitimatiebewijzen (bijvoorbeeld kluisjes).

Veiligheid en Arbo

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel uw eigen werknemers als van flexkrachten, zoals uitzendkrachten, ZZP-ers en Payroll. Dit houdt in dat u de uitzendkracht een huisregelement overlegt, voorziet van de benodigde PBM's en hem / haar wijst op de risico's. Ook vanuit Intercessie zullen wij de uitzendkracht voorzien van de nodige informatie over de bedrijfsrisico's, die gelden voor uw branche. Vaak overhandigen wij de uitzendkracht een brochure c.q. voorlichtingsfolder.