Home Wie zijn wij Werkgever > Werkzoekende Uitzendbranche Mobiliteit Contact & Route Vacatures Nieuws Contactformulier Sitemap

Quicklinks:

www.abu.nl www.normeringarbeid.nl www.szw.nl www.uwv.nl
 
 

U zoekt werk

Of u nu vanuit een bestaande baan komt, of vanuit een werkloosheidssituatie: de zoektocht naar een baan is vaak spannend en emotioneel. Tussen alle sollicitaties, hopelijk gesprekken, maar in de praktijk misschien vaak afwijzingen door kunnen wij het ons voorstellen dat u graag wilt dat wij voor u gaan bemiddelen. Waar u aan toe bent als u met ons in contact komt, daar vertellen we u graag wat meer over.

Wanneer u reageert op een vacature via onze site, of via de site van derden, krijgt u van ons altijd een ontvangstbevestiging. Op alle andere jobboards hebben wij geen invloed. Daarna zullen wij uw CV met aandacht bekijken en beoordelen of wij u kunnen ondersteunen. Daarin zijn we altijd eerlijk, open-minded en volledig.

Ook als u ons kantoor bezoekt  zullen wij altijd eerst bepalen of wij u concreet en per direct kunnen helpen. Als er de mogelijkheid toe is gaan we graag het gesprek met u aan onder het genot van een bak koffie of thee! of maken wij een afspraak voor een uitgebreid gesprek op een later tijdstip!

Uw werk: ons werk!

Als u geïnteresseerd bent in een van onze vacatures en wij zien kansen, dan doen wij onze uiterste best  om u te laten kennismaken met een opdrachtgever. Dat doen we ook wanneer u bij ons binnenloopt zonder dat u direct een vacature hebt gezien. Voorwaarde is wel dat wij voldoende mogelijkheden daartoe zien.

Wij stellen u voor bij uw mogelijke nieuwe werkgever middels een kandidaatvoorstel die wij opstellen op basis van een intake gesprek, uw vaardigheden en uw wensen. Soms hanteren wij op verzoek van de opdrachtgever een persoonlijkheids- of competentietest.  Onze ervaren consulenten zijn in staat om tijdens het gesprek in te schatten of u goed past binnen het profiel van de vacature en bij de opdrachtgever

Uiteindelijk beslist de opdrachtgever. Vaak  volgt er een gesprek op locatie bij de opdrachtgever. Wij trachten daar als ondersteuning bij te zijn. Wanneer alle seinen op groen staan krijgt u van ons een aanbod voor een arbeidsovereenkomst, of van de opdrachtgever een aanbod om direct bij hen in dienst te komen.

Aan de slag

Uitzendovereenkomst

AIs wij werk voor u hebben en u dit werk accepteert, maakt u met de uitzendconsulent afspraken over uw functie, loon en uw werktijden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een uitzendovereenkomst. Wij lichten deze overeenkomst uitgebreid toe. Daarnaast kunt u een exemplaar van de CAO voor Uitzendkrachten en de inlenende CAO downloaden via onze site. Als de gemaakte afspraken van de CAO afwijken, mag dat alleen in uw voordeel zijn.

Uren en betaling

Wekelijks dient de opdrachtgever jouw urendeclaratie in. Over het indienen van jouw urenverantwoording maak je afspraken met de opdrachtgever. Zorg ervoor dat je jouw uren zorgvuldig en naar waarheid opgeeft. Het salaris wordt wekelijks betaald en jouw loonstrook wordt automatisch per mail naar je verzonden.

Wijzigingen

Wanneer je gaat verhuizen of bijvoorbeeld verandert van telefoonnummer of e-mail account: geef dan de gewijzigde gegevens tijdig en uitsluitend schriftelijk door aan je uitzendconsulent.

Regels

Hoewel wij de werkgever zijn, voer je het werk uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Je houdt je dus gewoon aan de regels van het bedrijf waar je werkt. Je hebt dezelfde rechten en plichten, die gelden binnen de inlenende cao, zoals bv: werktijden en pauzes als de eigen werknemers van de opdrachtgever. Je ontvangt van tevoren schriftelijke informatie over de veiligheidsaspecten van het werk dat je gaat doen. Neem deze goed door. Als er dingen niet duidelijk zijn, kun je natuurlijk altijd toelichting vragen aan de opdrachtgever.

Ziek

Wanneer je binnen een overeenkomst in fase A met uitzendbeding ziek wordt hebt u vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering vanuit de Ziektewet. De eerste ziektedag heb je geen recht op loondoorbetaling. De tweede ziektedag wordt gecompenseerd middels wachtdagcompensatie. Als je ziek wordt, dan heeft dit tot gevolg dat de opdracht bij de inlener met onmiddellijke ingang wordt beeindigd. Wil je na de ziekte opnieuw via ons (bij de opdrachtgever) werken, dan komt een nieuwe uitzendovereenkomst tot stand. Jij en de verzekeraar van de uitzendonderneming zullen zich inspannen om je zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen helpen. Heb je een fase A contract en een uitkering van het UWV en je bent weer beter en beschikbaar voor uitzendarbeid? Dan moet je dat kenbaar maken bij de verzekeraar en bij ons. Wij kunnen dan weer voor je bemiddelen en je op weg helpen naar werk.