Home Wie zijn wij Werkgever Werkzoekende Uitzendbranche Mobiliteit Contact & Route Vacatures Nieuws Contactformulier Sitemap

Quicklinks:

www.abu.nl www.normeringarbeid.nl www.szw.nl www.uwv.nl
 
 

Disclaimer

De pagina en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Intercessie. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Intercessie. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de relaties van Intercessie vallen.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Intercessie van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Intercessie. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Intercessie.

Intercessie wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.