Home Wie zijn wij Werkgever Werkzoekende > Uitzendbranche Mobiliteit Contact & Route Vacatures Nieuws Contactformulier Sitemap

Quicklinks:

www.abu.nl www.normeringarbeid.nl www.szw.nl www.uwv.nl
 
 

Uitzendbranche

Uitzendwerk zorgt voor veel werkplezier

Ruim 70% van de uitzendkrachten geeft aan met plezier naar zijn werk te gaan. Meer dan de helft is trots op het werk dat men doet.

Daarnaast heeft ruim tweederde van de onderzochte uitzendkrachten het gevoel gewaardeerd te worden door de opdrachtgever. Dit blijkt uit recent onderzoek onder uitzendkrachten die werkten voor een uitzendonderneming. Het onderzoek is gehouden door TNS NIPO in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Het onderzoek geeft aan dat de geluksbeleving van uitzendkrachten groot is. Vooral de waardering van de opdrachtgever ervaart men als erg positief. Ruim 70% geeft aan gemotiveerd te zijn om het werk te doen. Dat uitzendwerk iets is waar men trots op kan zijn blijkt verder ook uit de cijfers. Meer dan de helft geeft aan een trots gevoel te hebben. De resultaten bevestigen dat uitzendwerk bijdraagt aan een hoge geluksbeleving van werknemers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de uitzendbranche bij uitstek een opstap naar werk vormt. Van de uitzendkrachten geeft 61% aan via een uitzendbureau vast werk te zoeken. Daarnaast kiest ruim 25% bewust voor tijdelijk werk en 14% voor vakantiewerk. Uitzendkrachten die meer dan 11 uur in de week uitzendwerk verrichten zijn vaker op zoek naar vast werk zo blijkt uit het onderzoek. De meeste uitzendkrachten zijn jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar en zijn iets vaker man dan vrouw.

In 2013 is naast de stevige omzetgroei de werknemerstevredenheid toegenomen en nam ook het aantal uitzendkrachten toe naar maar liefst 690.000 mensen. Ten opzichte van 2012 is dit aantal met 12% toegenomen.
In 2013 werden ruim 1,3 miljoen vacatures ingevuld door de uitzendbranche. Daarmee bevestigt de uitzendbranche haar functie als banenmotor van Nederland.

Geconcludeerd kan worden dat uitzendkrachten zich gewaardeerd voelen, trots zijn op hun werk, plezier hebben in hun werk en dat werkzoekenden steeds vaker hun weg naar het uitzendbureau vinden. Uitzendwerk vormt vaak een belangrijke opstap naar vast werk.

Uitzendwerk en Europa

Uitzendondernemingen nemen in Europa zo'n 1,5% van de werkgelegenheid voor hun rekening. Uitzendarbeid in Europa is goed gereguleerd.

Uitzendwerk is een goed gereguleerde sector en bestaat in 25 EU-landen. Uitzendwerk heeft een groeiende rol van betekenis in de nationale economieen en het creeren van nieuwe banen. Tussen de 2,5 en 3 miljoen uitzendkrachten worden reeds te werk gesteld en bemiddeld via 20.000 vestigingen. Er is in veel landen nog wel beperkende regelgeving voor uitzendondernemingen. In bepaalde branches mogen uitzendondernemingen dan niet aan de slag gaan, is er een maximale uitzendtermijn of is uitzendwerk alleen toegestaan voor bepaalde doelen, zoals vervanging van ziek personeel.